OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA
Ipavčeva 1
1000 Ljubljana
tel. 01/280 61 00

 

Učitelji se učimo, projekt Erasmus+

V času epidemije in po njej smo se na naši šoli (in se še) soočali s številnimi izzivi. Na eni strani sledimo smernicam po vključevanju digitalnih orodij v proces poučevanja, po drugi strani se soočamo z neprijetnimi posledicami prekomerne rabe tehnologij.

Raziskave so pokazale, da prekomerna uporaba socialnih omrežij povzroča upad pri šolskem uspehu in pri motiviranosti učencev za šolsko delo. Učenci nam sporočajo, da šolske aktivnosti doživljajo kot nesmiselne. Zaradi hitrega razvoja novih tehnologij se tudi pri učiteljih pojavljata frustracija in prevpraševanje o smislu učiteljskega poklica. S prijavo projekta želimo vzpostaviti prve korake v smer povezovanja v širši Evropski prostor. Z medkulturnim prenosom znanja bomo vzpostavili dobre prakse na področju učinkovite, zdrave in varne rabe digitalnih tehnologij, tako med učitelji kot med učenci. Želimo vzpostaviti stike z učitelji in strokovnjaki s področja izobraževanja iz drugih držav, s čimer bomo pripomogli tudi k večji profesionalni samozavesti zaposlenih na naši šoli.

 

Cilji, ki jih želimo s projektom doseči:

1. Želimo vzpostaviti sodelovanje in povezovanje z drugimi evropskimi organizacijami na področju izobraževanja. S prenosom informacij in pridobljenih znanj želimo spodbuditi učiteljski kolektiv k sodelovanju pri mednarodnih projektih. Naš cilj je predvsem vzpostaviti zanesljivo partnerstvo z vsaj eno izobraževalno organizacijo na primarni ravni, s pomočjo katere bomo v prihodnosti izpeljali tudi skupno projektno delo in mobilnost z učenci. Dolgoročni cilj je, da v prihodnjih letih s pomočjo Erasmus sredstev omogočimo tudi izmenjavo učencev.

2. Povečanje smiselne uporabe digitalnih orodij za sodelovalno učenje pri pouku pri posameznih predmetih. Učitelji, ki se bomo udeležili sledenja na delovnem mestu in izobraževanj, bomo vsaj pri eni učni temi uporabili IKT za sodelovalno učenje.

Uporabo bodo predstavili na pedagoški konferenci ali na medsebojnih hospitacijah.

3. Ozaveščanje in preprečevanje neželenih vedenj v zvezi s prekomerno rabo digitalnih tehnologij.

 

 
(C)2010 - Osnovna šola Mirana Jarca Ljubljana - Kopiranje vsebine ali delov vsebine prepovedana - Prijava