OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA
Ipavčeva 1
1000 Ljubljana
tel. 01/280 61 00

 

Zdrava šola

 

Naša šola je vključena v slovensko mrežo Zdravih šol.


12 ciljev ZDRAVE ŠOLE

 

1. Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.

2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.

3.Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.

4. Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude.

5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.

6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.

7. Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo, zaradi priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje.

8. Aktivno bomo podpirali zdravje in blaginjo svojih učiteljev.

9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.

10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.

12. Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

 

 

V tem projektu bomo združevali številne teme, ki so povezane z zdravjem, ki ga Svetovna zdravstvena organizacija definira kot stanje popolnega fizičnega, duševnega in socialnega blagostanja in ne le odsotnost bolezni ali invalidnosti. Doseganja najboljšega možnega zdravja je temeljna pravica vsakega človeka, ne glede na raso, versko ali politično prepričanje ter socialni ali ekonomski položaj.

V skladu s tem razširjenim pojmovanjem oblikujemo tudi dejavnosti na naši šoli. Tako smo se vključili v projekt Promocija uživanja sadja in zelenjave – shema šolskega sadja ter pravilne sestave in razporeditve dnevnih obrokov.

Kot že prejšnja leta bomo tudi letos nadaljevali prizadevanja za izgrajevanje trdnih in dobrih medosebnih odnosov med vsemi, ki se na šoli srečujemo – to je med učenci, zaposlenimi in starši. Naša vizija je, da bi učenci prostovoljci višjih razredov najmlajšim učencem v času podaljšanega bivanja lahko pomagali pri nalogah, se z njimi učili, igrali, se pogovarjali ter jim brali. Čas, ki bi ga tako preživeli z najmlajšimi, bo namensko izrabljen ter bo bogatil tako najmlajše kot tudi starejše učence. Mlajši se lahko s starejšimi igrajo družabne igre in se pogovarjajo, tako da mlajši učenci izgubijo strah pred starejšimi, ki so v šoli bolj sproščeni, kar mlajši na začetku niso. Skupaj lahko rišejo, ustvarjajo in oblikujejo preproste izdelke. Starejši jim lahko ponudijo svojo pomoč tudi v knjižnici, kjer jim pomagajo pri izbiri knjig.

Vsebinska rdeča nit delovanja zdrave šole v šolskem letu 2020/2021 je pristopi šole pri zasvojenosti s psihoaktivnimi snovmi in še vedno duševno zdravje, prehrana in gibanje. Vključeni smo tudi v projekt gibanje in zdravje za dobro fizično in psihično počutje otrok, v sklopu tega imamo tudi minuto za zdravje. Tako bomo poleg propagiranja zdrave prehrane in zdravega ter pozitivnega odnosa do telesa v letošnjem šolskem letu posebno pozornost namenili gibanju in uravnoteženi prehrani.

 

Koordinatorka projekta zdrava šola je Aleša Dolinar.

 


(C)2010 - Osnovna šola Mirana Jarca Ljubljana - Kopiranje vsebine ali delov vsebine prepovedana - Prijava