OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA
Ipavčeva 1
1000 Ljubljana
tel. 01/280 61 00

 

Dnevi dejavnosti

Spoštovani starši,


obveščamo vas, da bomo poleg plačljivih dejavnosti (kulturni dan, tehniški dan, naravoslovni dan, športni dan, ekskurzija, za katere je potrebno plačati prevoz in vstopnine), organizirali tudi alternativne aktivnosti v šoli, ki bodo brezplačne. O izbiri te oblike dneva dejavnosti nas obvestite s spodnjim obrazcem, ki ga oddate razredniku pet dni pred dejavnostjo.

Na dan dejavnosti odpadejo ure rednega pouka. Izbirni predmeti se izvajajo, razen če ni v urniku označeno drugače.


Lep pozdrav

Bernarda Močilnik, pomočnica ravnatelja

Ljubljana, 1. 9. 2023


OBRAZEC ZA OBVESTILO O IZBIRI OBLIKE DNEVA DEJAVNOSTI


DNEVI DEJAVNOSTI

Sreda, 19. 6. 2024

Ekskurzije, 6. do 8. razred

STROKOVNE EKSKURZIJE

SREDA, 19. 6. 2024

MALICA: DA

KOSILO: NE

 

6. RAZRED

Primorska: Hrastovlje–Koper

Prihod v šolo: 8.20, odhod: 8.30

Predviden prihod: 15.30–16.00

 

Pot nas bo najprej vodila v Hrastovlje, kjer se bomo seznanili z naravno in kulturno dediščino tega področja Istre. Obiskali bomo cerkev sv. Trojice ter si ogledali znane stenske poslikave iz konca 15. stoletja. Potem se bomo odpeljali do Pristanišča Koper, kjer se bomo poučili o delovanju in pomenu tega mednarodnega pristanišča. Po ogledu pa se bomo še sprehodili skozi Koper in si privoščili sladoled.

 

7. RAZRED

Gorenjska: Dovžanova soteska–Šentalski rudnik

Prihod v šolo: 8.45, odhod: 9.00

Predviden prihod: 15.30–16.00

 

Pot nas bo najprej vodila v Dovžanovo sotesko, ki je edinstveno nahajališče okamnin iz mlajšega paleozoika. Spoznali bomo bogato geološko dediščino, ki jo je razkrila gorska reka. Po sprehodu v naravi se bomo ustavili še v Šentalskem rudniku, kjer si bomo nadeli čelade in spoznali zgodovino nekdanjega rudnika živega srebra.

 

8. RAZRED

Gorenjska: Kranj–Škofja Loka

Prihod v šolo: 8.20, odhod: 8.45

Predviden prihod: 15.00

 

Pot nas bo najprej vodila v Kranj, Prešernovo mesto. Ogledali si bomo pesnikovo hišo, danes spominski muzej, kjer je Prešeren preživel zadnja leta svojega življenja. Obiskali bomo tudi Prešernov gaj, kjer je Prešeren pokopan. Potem se bomo odpeljali v Škofjo Loko, se sprehodili do gradu ter se podali po poti Agate Schwarzkobler iz Tavčarjeve Visoške kronike.

Četrtek, 13. 6. 2024

6. razred

Učna priprava za dan dejavnosti - KULTURNI DAN

ETNOGRAFSKI MUZEJ

Razred:6. a,6. b,6.c

 

Datum:13.6. 2024

Prihod v šolo

Zaključek

Cena

Pripomočki

Opombe

8.20

12.40.

4€

Zvezek za geografijo, pisala

Prehrana:

Malica: DA (šolsko malico vzamemo s seboj)

Kosilo: DA

 

DODATNA NAVODILA ZA UČENCE

 

Učenci pozorno poslušajo razlago v muzeju. Ob vrnitvi v šolo oblikujejo zapiske in napišejo poročilo o obisku muzeja.

7. razred

Učna priprava za dan dejavnosti

KULTURNI   DAN

Ogled Ljubljane

Razred: 7. a, b,

 

Datum: 13. 6. 24

Prihod v šolo

Zaključek

Cena

Pripomočki

Opombe

8.15

12.45

Na skupino 80 €

 

(2 skupini)

Trša podlaga in kemični svinčnik, dežnik

Učenci naj bodo primerno obuti in oblečeni za hojo po mestu

Prehrana:

Malica: DA (šolsko malico vzamemo s seboj)

Kosilo: DA

 

DODATNA NAVODILA ZA UČENCE

Spoznali bomo -  zgodovino Ljubljane in njene značilnosti

8.razred

Učna priprava za dan dejavnosti

KULTURNI   DAN

Umetnostna obdobja

Razred: 8. a, b,

 

Datum: 13. 6. 24

Prihod v šolo

Zaključek

Cena

Pripomočki

Opombe

8.15

12.45

Vstopnina 4 €

Prevoz: LPP

 

 

 

Učenci naj bodo primerno obuti in oblečeni za hojo po mestu. S seboj naj imajo in dežnik

Prehrana:

Malica: DA (šolsko malico vzamemo s seboj)

Kosilo: DA

 

DODATNA NAVODILA ZA UČENCE

Učenci si v Narodni galeriji ogledajo razstavo z vodstvom Umetnost na Slovenskem. Z vodstvom mentorice si na terenu ogledajo tudi barok v Ljubljani. Vstopnina se obračuna po položnici.


Petek, 15. 3. 2024

7. razred

Učna priprava za dan dejavnosti

TEHNIŠKI DAN

Raziskovalno tehnološko okolje Zavoda 404 (Mencingerjeva 7, 1000 Ljubljana)

Razred: 7. a, 7. b

 

Datum: 15. 03. 2024

Prihod v šolo

Zaključek

Cena

Pripomočki

Opombe

8.15

13.00

Delavnice: 0 €

Prevoz LPP: kartica Urbana

Pisalo

Učenci naj imajo s seboj kartico Urbana za plačilo dveh voženj

Prehrana:

Malica: DA (vzamejo s seboj)

Kosilo: DA

 

DODATNA NAVODILA ZA UČENCE

Na tehniškem dnevu boste vključeni v dve delavnici:

-          Arduino programiranje;

-          Barve in spajkanje komponent za krmiljenje RGB LED lučke

Vodja: Barbara Avsec

 

Spremljevalci: Katja Rovan, Helena Fortuna Jenko, Irena Knific

 

 

 

Sreda, 20. 12. 2023

4. in 5. razred

 

UČNA PRIPRAVA ZA DAN DEJAVNOSTI

ŠPORTNI DAN

 

Razred: 4., 5.

Datum: 20. 12. 2023

Naslov: Zimski športni dan – pohod in drsanje

Vodja: Ogrin, Dolinar

Predlagani spremljevalci: razredniki in učitelja športa

Cilji:

-          gibanje v naravi v zimskih razmerah

-          sprostitveni moment

-          razvoj vzdržljivosti

Učne oblike: frontalna, individualna, v dvojicah, skupinska

Učne metode: razgovor, razlaga, praktično delo, demonstracija

Učna sredstva in didaktični material:

 

Medpredmetne povezave: naravoslovje, spoznavanje družbe

ORGANIZACIJSKI POTEK

Čas

Prihod v šolo

Odhod

Zaključek

Cena

Oprema

Opombe

5.r - 8.00

 

4.r - 8.20

 

 

 

5.r - 8.10

 

4.r – 9.30

 

 

 

 

12.30

 

12.30

 

9 € (drsanje z izposojo drsalk in čelade)

 

Obutev in obleka primerna za daljšo hojo, nahrbtnik, drsalke in čelada

 

Prehrana:

Malica: DA

Kosilo: DA

 

Petek, 1. 12. 2023

9. razred

 

UČNA PRIPRAVA ZA DAN DEJAVNOSTI

TEHNIŠKI DAN

 

Razred: 9. a, b, c

Prednovoletni tehniški dan z obiskom Muzeja iluzij

Datum: 1. 12. 2023

Naslov: Muzej iluzij, Kongresni trg 13

Vodja: B. Avsec

Predlagani spremljevalci:  glej razpored

Cilji:

Učenec

-          izdela okraske iz papirja, ki je bil že uporabljen (reklame, ostanki kolaž papirja,…)

-          preizkusi učinek iluzij ob izvajanju eksperimentov v muzeju

 

Učne oblike: frontalna, delo v dvojicah, individualna

Učne metode: prikazovanje, eksperiment

Učna sredstva in didaktični material: internetna gradiva, PPT, papirna gradiva, škarje

Medpredmetne povezave: TIT, LIK

ORGANIZACIJSKI POTEK

Čas

Prihod v šolo

Odhod

Zaključek

Cena

Pripomočki

Opombe

8.20

10.00

12.45

6 €

 

Učenci naj bodo primerno obuti, ker gredo peš do Kongresnega trga

Prehrana:

Malica: DA

Kosilo: DA

 

6. do 8. razred

 

UČNA PRIPRAVA ZA DAN DEJAVNOSTI

TEHNIŠKI DAN

 

Razred: 6. – 8. r

Novoletna okrasitev učilnice in šole

Datum: 1. 12. 2023

Naslov: OŠ Mirana Jarca

Vodja: B. Avsec

Predlagani spremljevalci:  glej razpored

Cilji:

Učenec

-          izdela okraske iz papirja, ki je bil že uporabljen (reklame, ostanki kolaž papirja,…)

-          izdeluje okraske za avlo in dvorano

-          se zaveda pomena recikliranja kot del trajnostnega razvoja

 

Učne oblike: frontalna, delo v dvojicah, individualna

Učne metode: prikazovanje, eksperiment

Učna sredstva in didaktični material: internetna gradiva, PPT, papirna gradiva, škarje

Medpredmetne povezave: TIT, LIK

ORGANIZACIJSKI POTEK

Čas

Prihod v šolo

Odhod

Zaključek

Cena

Pripomočki

Opombe

8.20

 

12.45

0 €

Pisala, geometrijsko orodje, lepilo, škarje

Učenci prinesejo reklamni papir, ostanke kolaž papirja, vrvic, pentelj,…

Prehrana:

Malica: DA

Kosilo: DA

 

Sreda,15. 11. 2023

6. razred

Učna priprava za dan dejavnosti

NARAVOSLOVNI DAN

OBISK NARAVOSLOVNOTEHNIŠKE FAKULTETE

Razred: 6. a, 6. b., 6. c

 

Datum: 15. 11. 2023

Prihod v šolo

Zaključek

Cena

Pripomočki

Opombe

8.20

12.40

Prevoz

Cena vodenja na učenca je 4,00 EUR.

Prevoz z mestnim avtobusom.

- Urbana,

- pisalo,

- trda podlaga,

- primerna obutev,

- dežnik v primeru dežja.

Prehrana:

Malica: DA

Kosilo: DA

Vodja: Klavdija Stražar

 

Spremljevalci: Irena Knific, Irena Verbič, Mihaela Bola

Cilji:

  • spoznajo procese, pri katerih nastajajo kamnine, in razložijo kamninski krog,
  • spoznajo razliko med kamninami in minerali,
  • spoznajo različne vrste kamnin glede na nastanek, lastnosti in možnosti uporabe,
  • spoznajo zbirko kamin.

 

Učne oblike: frontalna, individualna, delo v dvojicah in delo v skupinah

Učne metode: razgovor, razlaga, praktično delo, demonstracija

Učna sredstva in didaktični material: učni listi, pripomočki in material na fakulteti

 

Medpredmetne povezave: geografija, naravoslovje

Ponedeljek, 2. 10. in torek 3. 10. 2023

6. razred

Učna priprava za dan dejavnosti

TEHNIŠKI DAN

Raziskovalno tehnološko okolje Zavoda 404 (Mencingerjeva 7, 1000 Ljubljana)

Razred: 6. a, 6. b

 

Datum: 2. 10. 2023

Razred: 6. c

Datum: 3. 10. 2023

 

Prihod v šolo

Zaključek

Cena

Pripomočki

Opombe

8.15

13.00

Delavnice: 0 €

Prevoz:
6. a in 6. b: plačilo po položnici

6. c: kartica Urbana

 

Pisalo

 

Prehrana:

Malica: DA (vzamejo s seboj)

Kosilo: DA

 

DODATNA NAVODILA ZA UČENCE

Na tehniškem dnevu boste vključeni v tri delavnice:

-          z uporabo mikrokontrolerjev boste programirali enostavne elektronske vezave,

-          z LED gradniki boste izdelali elektronsko vezje,

-          skozi kooperativno igro Varčna občina boste spoznali pojem distribucije s poudarkom na energiji in varčevanju.

 

4. in 5. razred

Učna priprava za dan dejavnosti

Naravoslovni dan

Obisk Hiše eksperimentov

(izvedba projekta v okviru razpisa MOL 2023)

Razred: 4. in 5. razred

 

Datum: 2. 10.

Prihod v šolo

Zaključek

Cena

Pripomočki

Opombe

8.20

12.40

/

…iz Hiše eksperimentov

zvezek za NIT

Prehrana:

Malica: DA

Kosilo: DA

 

… vmes se bodo učenci tudi menjali med učilnicami

 

Vodja: Metka Rotar

9 izvajalcev Hiše eksperimentov

 

Predlagani spremljevalci:

razredniki

 

Cilji:

Učenci:

-          samostojno raziskujejo,

-          seznanijo se s konstruktorstvom,

-          spoznajo načine pridobivanja in smotrne porabe električne energije,

-          aktivno sodelujejo v skupini.

 

Ponedeljek, 18. 9., torek, 19. 9. 2023

8. a in b

Učna priprava za dan dejavnosti

TEHNIŠKI DAN

Zavod Varni internet: #pametnomesto 2034

Razred: 8. a

Datum: 18. 09. 2023

Razred: 8. b

Datum: 19. 09. 2023

Prihod v šolo

Zaključek

Cena

Pripomočki

Opombe

8.15

12.40

0 €

- pisala

 

Dejavnost se izvaja v učilnici 303

Prehrana:

Malica: DA

Kosilo: DA

 

DODATNA NAVODILA ZA UČENCE

Dejavnost bo izvedena v šoli, izvajali jo bodo mentorji Varnega interneta.

Učenci se naučijo pristopov interneta stvari (IoT), programiranja in konceptov pametnih mest. Skozi interaktivne dejavnosti in praktične projekte bodo raziskovali prihodnost, ki jo prinaša tehnologija.

6. a, b, c

Učna priprava za dan dejavnosti

TEHNIŠKI DAN

Spletne učilnice in robotika z EV3 (izvedba v šoli)

Razred: 6. a, 6. c

 

Datum: 18. 9. 2023

Razred: 6. b

 

Datum: 19. 9. 2023

Prihod v šolo

Zaključek

Cena

Pripomočki

Opombe

8.15

12.40

Delavnici: 0 €

 

List s podatki za tvoj AAI račun, pisala,

pametni mobilni telefon (če ga imaš) ali tablica

Prehrana:

Malica: DA

Kosilo: DA

 

DODATNA NAVODILA ZA UČENCE

Na tehniškem dnevu boste vključeni v dve delavnici:

-         uporaba spletnih učilnic ( v računalniški učilnici );

-         osnove programiranja robotov Lego EV3 (učilnici TIT in ZGO)

-        Učenci potrebujejo podatke svojega AAI-računa, torej uporabniško ime (ime. Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ) in geslo, ki ju uporabljajo za vpis v spletno učilnico.

-         Učenci naj imajo na svojem mobilnem telefonu omogočen prenos in namestitev aplikacije Moodle iz trgovine (Google Play, APP Store, Petal Search ...). Lahko pa aplikacijo na mobilne telefone učencev namestite že doma. Ikona aplikacije:


 

 

 

 

 

 

 

 

Torek, 12. 9.

4. do 6. razred

UČNA PRIPRAVA ZA DAN DEJAVNOSTI

ŠPORTNI DAN

 

Razred: 4., 5., 6.

Datum: 12. 9. 2023

Naslov: Atletski troboj

Vodja: Rado Ogrin

Predlagani spremljevalci: učitelji  razredne stopnje

Cilji:

-          ugotoviti rezultatski napredek pri posameznem učencu

-          privaditi učence na tekmovalne razmere

-          motivirati učence za čim boljši dosežek

-          izboljšati tehniko skoka v daljino

-          izboljšati tehniko meta vorteksa

-          izboljšati natančnost izvedbe nizkega starta

-          sprostitveni moment

-          prikazati značilnosti mnogoboja

-          teoretično izpopolnjevanje tehnik skoka, meta in teka pri atletiki

 

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska

Učne metode: razlaga,  praktično delo, demonstracija …

Učna sredstva in didaktični material: Štoparice, vorteks, 50 m meter, 10 m meter, štartni bloki, atletske točkovne tablice, piščalka

Medpredmetne povezave: Merjenje časa, razdalj - NIT

 

ORGANIZACIJSKI POTEK

Čas

Prihod v šolo

Odhod

Zaključek

Cena

Pripomočki

Opombe

8.15

8.30

12.40

2 €

Športna oprema

.

Prehrana:

Malica: DA

Kosilo: DA

Sreda, 13. 9. 2023

7. do 9. razred

UČNA PRIPRAVA ZA DAN DEJAVNOSTI

ŠPORTNI DAN

 

Razred: 7., 8., 9.

Datum: 13. 9. 2023

Naslov: Atletski troboj

Vodja: Rado Ogrin

Predlagani spremljevalci: učitelji  predmetne stopnje

Cilji:

-          ugotoviti rezultatski napredek pri posameznem učencu

-          privaditi učence na tekmovalne razmere

-          motivirati učence za čim boljši dosežek

-          izboljšati tehniko skoka v daljino

-          izboljšati tehniko meta vorteksa

-          izboljšati natančnost izvedbe nizkega starta

-          sprostitveni moment

-          prikazati značilnosti mnogoboja

-          teoretično izpopolnjevanje tehnik skoka, meta in teka pri atletiki

 

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska

Učne metode: razlaga,  praktično delo, demonstracija …

Učna sredstva in didaktični material: Štoparice, vorteks, 50 m meter, 10 m meter, štartni bloki, atletske točkovne tablice, piščalka

Medpredmetne povezave: Merjenje časa, razdalj - NIT

 

ORGANIZACIJSKI POTEK

Čas

Prihod v šolo

Odhod

Zaključek

Cena

Pripomočki

Opombe

8.15

8.30

12.40

2 €

Športna oprema

.

Prehrana:

Malica: DA

Kosilo: DA

 

 

 

 

 
(C)2010 - Osnovna šola Mirana Jarca Ljubljana - Kopiranje vsebine ali delov vsebine prepovedana - Prijava