OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA
Ipavčeva 1
1000 Ljubljana
tel. 01/280 61 00

 

Zemljo so nam podarili otroci

V okviru ekološkega projekta Zemljo so nam posodili otroci želimo pri učenkah in učencih dvigniti ekološko zavest, odnos do okolja v smislu ohranjanja okolja in trajnostnega razvoja. V projekt, ki bo potekal med šolskim letom, so vključeni vsi učenci in učenke šole. Učenke in učenci bodo zbirali star papir, plastenke, primerne za reciklažo, izpraznjene baterije in plastične zamaške. Na šoli bomo ločevali odpadke.

Na dan Zemlje, ki ga bomo obeležili v aprilu, bodo učenci tretje triade v obliki predavanj seznanili ostale razrede s perečimi težavami, ki se nanašajo na onesnaževanje okolja in na načine njihovega reševanja. Predstavitve ekoloških problemov bodo pripravili osmošolci. Devetošolci bodo raziskali ekološko ozaveščenost v domačem okolju na osnovi ločevanja odpadkov in anket. Pomagali bodo pri urejanju šolske okolice (urejanje bio vrta, sajenje dreves, čiščenje okolice šole …).

 

Vodja projekta je Tone Krajnc.

 


(C)2010 - Osnovna šola Mirana Jarca Ljubljana - Kopiranje vsebine ali delov vsebine prepovedana - Prijava