OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA
Ipavčeva 1
1000 Ljubljana
tel. 01/280 61 00

 

Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah

 

 
 

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.

 

Namen projekta je razviti, preizkusiti in implementirati model spodbujanja kompetence podjetnosti v osnovnih šolah, s katerim bi omogočili šolajočim prožnejšo prehajanje med osnovno šolo in okoljem. Z modelom želimo opolnomočiti šolajoče z znanjem, jim zagotoviti čim več praktičnih izkušenj, jih naučiti, kako pridobljeno znanje uporabiti, kako delovati proaktivno in samoiniciativno. Tako bodo šolajoči po končanem šolanju bolje opremljeni z znanjem, veščinami in spretnostmi, s katerimi bodo učinkoviteje vstopali na trg delovne sile kot samostojni posamezniki, s čimer se jim zagotovi prožnejši prehod med izobraževanjem in okoljem. Ključnega pomena v okviru tega projekta je zagotovi povezovanje osnovne šole z okoljem. Šola bo z njimi sodelovala in vzpostavila partnerstvo za zagotavljanje praktičnih izkušenj šolajočemu in odpiranje vzgoje in izobraževanja v okolje. S celostnim modelom se bo tako vzpostavila kultura podjetnosti tako v šolskem prostoru kot izven njega.

 

Naša šola je bila izbrana kot razvojna šola, kar pomeni, da bomo pripravili model poučevanja, ki ga bodo druge šole nato implementirale.

 

Namen in cilji projekta:

 

- priprava vsebinskih okvirov in podlag za model v skladu z Evropskim referenčnim okvirom za spodbujanje podjetnosti;

- izvedba konkretnih projektov, ki temeljijo na načelih podjetnosti in katerih rezultat je storitev ali proizvod;

- opolnomočenje šolajočih s kompetenco podjetnosti z omogočanjem praktične izkušnje preizkušanja ustvarjalnih in inovativnih rešitev v realnem okolju – v lokalnem okolju šole, ki se izkaže v konkretnih izdelkih in rezultatih (opolnomočenost šolajočih s kompetenco podjetnosti vpliva tudi na izgradnjo karierne poti posameznika);

- opolnomočenje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju s kompetenco podjetnosti;

- razvoj didaktičnih pristopov za vključevanje kompetence podjetnosti v kurikulum;

- izvedba evalvacije kompetence podjetnosti pri šolajočih;

- spodbujanje in celovita promocija kompetence podjetnosti med šolajočimi in šolo;

- redno spremljanje kompetence.

 

Projekt bo trajal od leta 2017 do 2022. OŠ Mirana Jarca je v tem projektu razvojna šola (v skupini 30. šol). Model, ki ga bodo pripravile razvojne šole, bo preizkušalo 90 šol.

 

POGUM 2021/2022

POGUM 2020/2021

POGUM 2019/2020

POGUM 2017-2019

 
(C)2010 - Osnovna šola Mirana Jarca Ljubljana - Kopiranje vsebine ali delov vsebine prepovedana - Prijava