OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA
Ipavčeva 1
1000 Ljubljana
tel. 01/280 61 00

 

Vpis v prvi razred za šol. leto 2023/24

Spoštovani starši!

 

Vabimo vas k vpisu vašega otroka v prvi razred osnovne šole za šolsko leto 2023/24.

Vpis bodočih prvošolcev bo potekal v prostorih šolske svetovalne službe na OŠ Mirana Jarca in sicer od 14. do 17.  februarja 2023. V prihajajočih dneh boste na dom prejeli vabilo, kjer bo natančno opredeljen termin vpisa za vašega prvošolca.

 

Na podlagi 45. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, 81/2006, 102/2007) morate starši v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. Starši na vpis pripeljite tudi otroka. S seboj na vpogled prinesite otrokov osebni dokument ali rojstni list.

 

Starši ste po zakonu obvezani vpisati otroka v svoj matični šolski okoliš. V primeru, da želite otroka vpisati na drugo šolo (v drug šolski okoliš),  otrok pa spada v šolski okoliš OŠ Mirana Jarca, morate:

- otroka vpisati na OŠ Mirana Jarca,

- na izbrano šolo nasloviti pisno vlogo, v kateri navedete razloge za prešolanje.

 

Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka na našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. Pri nas oddate pisno vlogo najkasneje v 14 dneh po zaključenem vpisu. O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka. Šola o svoji odločitvi obvesti starše.

 

Uroš Rozman, ravnatelj

 

 

 
(C)2010 - Osnovna šola Mirana Jarca Ljubljana - Kopiranje vsebine ali delov vsebine prepovedana - Prijava