OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA
Ipavčeva 1
1000 Ljubljana
tel. 01/280 61 00

 

NADARJENI UČENCI

 

1. OPIS NADARJENIH UČENCEV


Nadarjeni učenci so identificirani kot nadarjeni zaradi dosežkov, ki jih že izkazujejo ali pa zaradi potencialov, ki jih imajo v sebi. Med nadarjene ali talentirane štejemo tako tiste otroke z dejanskimi visokimi dosežki, kot tudi tiste s potencialnimi zmožnostmi za take dosežke, in sicer na naslednjih področjih:

- učnem;

- voditeljskem;

- gibalnem;

- tehničnem;

- dramskem;

- literarnem;

- likovnem;

- glasbenem.

 

Raziskave kažejo, da imajo nadarjeni učenci nekatere osebnostne lastnosti, ki jih ne najdemo pri drugih učencih ali pa so pri nadarjenih bolj izrazite. Za njih je na primer značilno dobro razvito divergentno mišljenje (do rešitve znajo priti na več različnih načinov), domišljija, dober spomin, zmožnost povezovanja podatkov na višji ravni, široka razgledanost ter visoka učna uspešnost. Večina nadarjenih otrok je zelo radovednih in storilnostno naravnanih, kar jim omogoča doseganje dobrih rezultatov na najrazličnejših področjih.

 

 

2. PROCES ODKRIVANJA NADARJENIH UČENCEV

 

Odkrivanje nadarjenih učencev poteka v četrtem razredu, po potrebi tudi v višjih razredih. Odkrivanje poteka v treh stopnjah, in sicer se prva stopnja imenuje evidentiranje. Sledi mu identifikacija, ki vključuje testiranje sposobnosti ter ustvarjalnosti ob predhodni pridobitvi soglasja staršev ter izpolnjevanje vprašalnika o učencu, ki zajema več področij nadarjenosti s strani učitelja. Odkrivanje pa se zaključi s seznanitvijo staršev z rezultati testiranj ter pridobitvijo njihovega mnenja o otroku, njegovih močnih področjih.

 

 

3. DELO Z NADARJENIMI UČENCI

 

Da bi nadarjenim učencem omogočili optimalen razvoj njihovih potencialov, jim šola ponuja že znotraj pouka možnosti, da poglobijo svoja znanja v okviru interesnih dejavnosti, izbirnih predmetov, dnevov dejavnosti, taborov, preko izdelave seminarskih nalog, predstavitve dodatnih govornih nastopov na temo, ki jih še posebej zanima.

 

Učenci, ki izkazujejo interes za določeno področje, lahko obiskujejo dodatni pouk, kjer obstoječe znanje poglabljajo ali se v okviru le tega pripravljajo na tekmovanja iz znanja določenega predmeta (Tekmovanje za Cankarjevo priznanje, Vegovo, Preglovo itd.). Prav tako omogočamo vsem učencem, ki jih zanima neko področje, da slednjega raziskujejo v obliki seminarskih ali raziskovalnih nalog.

 

Na naši šoli lahko učenci od 5. do 9. razreda nadarjenost na likovnem področju razvijajo v okviru likovnih delavnic pri ga. Heleni Fortuna. Vse, ki so zainteresirani za ogled različnih razstav, delavnic pa vabimo, da se vključijo v projekt Družba, ki ga vodi ga. Mirka Terbižan.

 

Ker so potenciali in interesi učencev različni, prav tako pa tudi poti do razvoja le teh, učencem ponujamo vključevanje v nudenje medvrstniške pomoči, sodelovanje na šolskih prireditvah (pomoč pri pripravi, vodenje, samostojna točka), sodelovanje pri ustvarjanju šolskega časopisa (članki, stripi, pesmi itd.).

 

Razvoj potencialov pa ne poteka le v okviru šole, pač pa lahko učenci, ki so izjemni na določenem področju, svoje spretnosti, znanja nadgrajujejo tudi izven šole, na primer v glasbenih šolah, različnih društvih, športnih klubih, taborih itd.

 

Že v lanskem šolskem letu je ZPMS začela z organizacijo taborov za nadarjene, pri čemer s tem nadaljuje tudi letos. V času jesenskih počitnic bodo potekali štirje tematski tabori (BIOLOGIJA, LOGIKA; RETORKA IN MODELIRANJE).

 

Več o njih lahko izveste v priponkah, kjer boste našli opis taborov in prijavnice nanje. Rok za prijavo je 20. 10. 2015.

 

Z učenci smo letos izvedli uvodni sestanek, na katerem smo jim 12. 10. 2015 predstavili možnosti udejstvovanja in razdelili zbirnik, ki jim bo pomagal pri načrtovanju njihovih dejavnosti v tem šolskem letu v sklopu razvoja svojih potencialov.

 

Zapisali:

Klara Ogrizek, psih.

Ksenija Novak, soc. ped.

 

 

 
(C)2010 - Osnovna šola Mirana Jarca Ljubljana - Kopiranje vsebine ali delov vsebine prepovedana - Prijava