OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA
Ipavčeva 1
1000 Ljubljana
tel. 01/280 61 00

 

UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI


Ob dopolnilnem pouku in notranji diferenciaciji nudimo učencem s težavami skupinsko ali individualno pomoč. Pomoč prilagajamo potrebam posameznega učenca. Učenci imajo pravico do prilagoditev (časovnih, prostorskih, oblikovnih). Pomoč koordinira psihologinja Klara Ogrizek. Sodelujemo tudi z drugimi strokovnimi inštitucijami.

 

 


BREZPLAČNI PROGRAM UŽU – BEREMO IN PIŠEMO SKUPAJ NA OŠ MIRANA JARCA

 

VABLJENI STARŠI, SKUPAJ Z OTROKI 1. TRIADE (1. – 3. RAZRED), KI ŽELITE:

- pomagati svojim otrokom pri učenju;

- spoznati načine spodbujanja otroka k branju, pripovedovanju, obnovi, opisu...;

- se naučiti voditi otroka pri domačih nalogah;

- spoznati tehnike za urjenje računskih spretnosti otrok;

- se seznaniti s prednostmi in nevarnostmi uporabe IKT in interneta za otroke ter se naučiti osnove računalništva in uporabe e-učilnic;

- spoznati knjižnico in druge ustanove, ki so lahko v korist otrokom;

- spodbujati ustvarjalnega duha pri otroku (na tečaju bo tudi veliko ustvarjanja na tematiko praznikov...)

 

Več informacij najdete tukaj.

 
(C)2010 - Osnovna šola Mirana Jarca Ljubljana - Kopiranje vsebine ali delov vsebine prepovedana - Prijava