OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA
Ipavčeva 1
1000 Ljubljana
tel. 01/280 61 00

 


UČITELJI V ŠOLSKEM LETU 2023/24

Razredniki in nadomestni razredniki od 1. do 5. razreda

Razred

Razrednik

Nadomestni razrednik

1. a

Mateja Rednak Gradišek

Katarina Sokač

1. b

Karmen Knez Sonja Lokar

2. a

Veronika Szillich

Jana Brojan

2. b

Jana Brojan Veronika Szillich

3. a

Anica Petrič

Iris Kolenc Slabe

3. b

Iris Kolenc Slabe

Anica Petrič
4. a Adrijana Miladić, Tjaša Drofenik Mirka Terbižan Batič

4. b

Mirka Terbižan Batič

Adrijana Černič

5. a

Marta Marolt Marija Munda/Ana Ilić

5. b

Marija Munda (do 30. 11. 2023), Ana Ilić (od 1. 12. 2023)

Nena Arko


Drugi učitelji

Učitelj

Predmet

Nena Arko

ŠPO, 3. b
Nika Mali TJA, 1. do 5. razred
Ines Mikulan GUM, 4. b in 5. a

Aleša Dolinar

ŠPO, 5. b

Bor Tekavčič ŠPO, 4. a in 5. a

Rado Ogrin

ŠPO, 4. b

Natalija Rajh

neobvezni izbirni predmet nemščina

Nataša Muaketova

neobvezni izbirni predmet francoščina

Alja Šubic

neobvezni izbirni predmet računalništvo

Bor Tekavčič neobvezni izbirni predmet šport

UČITELJI NA PREDMETNI STOPNJI

Razredniki in nadomestni razredniki od 6. do 9. razreda

Razred

Razrednik

Nadomestni razrednik

6. a Irena Verbič Marta Marolt
6. b Mihaela Bola Bor Tekavčič
6. c Tanja Bovha Sovič Metka Rotar

7. a

Katja Rovan

Irena Knific

7. b

Helena Fortuna Jenko

Smiljana Peklaj

8. a Natalija Rajh (Od 18. 11. 2023) Anka Novak Ćehajić (do 17. 11. 2023) Špela Seifert (do 31. 1. 2024)

8. b

Tadeja Klenar Petra Krašovic

9. a

Aleša Dolinar

Rado Ogrin

9. b

Daniela Potočnik

Ines Mikulan

9. c

Barbara Avsec

Klavdija Stražar

 

Predmetni učitelji

Učitelj

Predmet

Tanja Bovha Sovič

SLO

Mihaela Bola

SLO, IP - retorika

Irena Verbič SLO

Katja Rovan

MAT

Alja Šubic

MAT, NIP - računalništvo, IP - računalniška omrežja

Anka Novak Čehajić (do 17. 11. 2023)

TJA

Daniela Potočnik

TJA

Nataša Glodež (od 1. 12. 2023) TJA
Helena Fortuna Jenko LUM, IP - likovno snovanje

Ines Mikulan

GUM, MPZ

Smiljana Peklaj

GEO,

Tone Krajnc (do 25. 11. 2023)

ZGO, DKE

Anže Lukman (od 26. 11. do 31. 12. 2023) ZGO, DKE
Matevž Gradišnik (od 1. 1. 2024) ZGO, DKE
Tadeja Klenar FIZ, KEM, MAT, IP - kemija v okolju, zvezde in vesolje

Irena Knific

KEM, NAR, GOS

Klavdija Stražar

BIO, NAR, IP - sodobna priprava prehrane

Barbara Avsec TIT, MAT, IP - risanje v geometriji in tehniki

Rado Ogrin

ŠPO, IP - odbojka

Uroš Rozman ŠPO
Aleša Dolinar ŠPO, IP

Natalija Rajh

IP, NIP - nemščina

Bor Tekavčič IP - Šport za zdravje, šport za sprostitev
Nataša Mukaetova IP, NIP - francoščina
Bernarda Močilnik IP - vzgoja za medije

 

VZGOJITELJICA  OZ.  DRUGA UČITELJICA V RAZREDU

Katarina Sokač, Sonja Lokar.

 

UČITELJI V PODALJŠANEM BIVANJU

Ajda Milavec, Miha Dežman, Metka Rotar, Nena Arko, Irena Verbič, Ines Mikulan, Helena Fortuna Jenko, Natalija Rajh, Bor Tekavčič, Klavdija Stražar, Marija Munda (od 1. do 31. 12. 2023)

 

UČITELJI V JUTRANJEM VARSTVU

Dušan Bohinc, Iris Kolenc Slabe, Miha Dežman, Sonja Lokar, Anica Petrič, Katarina Sokač, Veronika Szillich

 

UČITELJI ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ TER INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO POMOČ

Branka Jeretina Magister, Vilma Lampe, Špela Seifert, Špela Bizjan, Petra Krašovic, Nastasja Minja, Metka Rotar

SPREMLJEVALCI UČENCEV S POSEBNIMI POTREBAMI

Dušan Bohinc, Tonja Gašperlin

 

UČITELJI V MODELU RaP - (PODROČJE GIBANJE IN ZDRAVJEZA DOBRO PSIHIČNO IN FIZIČNO POČUTJE, PREHRANA

Bor Tekavčič, Miha Dežman, Adrijana Miladić, Špela Seifert, Vilma Lampe, Nastasja Minja, Veronika Szillich, Tjaša Drofenik

 

E-NASLOVI UČITELJEV IN OSTALIH ZAPOSLENIH

Objavljamo e-naslove učiteljev in ostalih zaposlenih na OŠ Mirana Jarca. Naslovi so namenjeni za kratka obvestila in dogovore o govorilnih urah. Zaposleni se bodo potrudili, da vam bodo v času pouka med šolskim letom odgovorili v treh delovnih dneh.

Priimek Ime E-naslov
Arko Nena Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Avsec Barbara Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Bizjan Špela Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Bohinc Dušan Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Bola Mihaela Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Bovha Sovič Tanja Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Brojan Jana Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Cencič Evald Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Dežman Miha Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Dolinar Aleša Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Drofenik Tjaša Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Fortuna Jenko Helena Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Glodež Nataša

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Gradišnik Matevž Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Ilić Ana Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Klenar Tadeja Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Knez Karmen Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Knific Irena Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Kolenc Slabe Iris Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Krašovic Petra Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Lampe Vilma Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Leben Bojan Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Lenkič Marjeta Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Lokar Sonja Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Lukman Anže Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Markelj Petek Mateja Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Mali Nika Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Marolt Marta Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Mikulan Ines Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Miladić Adrijana Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Milavec Ajda Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Močilnik Bernarda Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Munda Marija Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Ogrin Rado Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Peklaj Smiljana Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Perovšek Moravec Simona Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Petrič Anica Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Potočnik Daniela Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Rajh Natalija Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Rednak Gradišek Mateja Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Rotar Metka Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Rovan Katja Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Rozman Uroš Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Seifert Špela Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Sokač Katarina Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Stražar Klavdija Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Szillich Veronika Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Šubic Alja Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Tekavčič Bor Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Terbižan Batič Mirka Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Verbič Irena Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


Marija

Munda

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 
(C)2010 - Osnovna šola Mirana Jarca Ljubljana - Kopiranje vsebine ali delov vsebine prepovedana - Prijava