OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA
Ipavčeva 1
1000 Ljubljana
tel. 01/280 61 00

 

PREDSTAVITEV UČITELJEV

Razred

Razrednik

Nadomestni razrednik

1. a

Karmen Zupančič

Katarina Sokač

1. b

Karmen Knez Sonja Lokar

2. a

Mateja Rednak Gradišek

Veronika Szillich

2. b

Veronika Szillich Mateja Rednak Gradišek

3. a

Iris Kolenc Slabe

Jana Brojan

3. b

Jana Brojan

Anica Petrič
3. c Anica Petrič Iris Kolenc Slabe

4. a

Mirka Terbižan Batič

Nena Arko

4. b

Nena Arko

Mirka Terbižan Batič

5. a

Marta Marolt

Marija Munda

5. b

Marija Munda

Marta Marolt


UČITELJI 4. IN 5. RAZREDA

Učitelj

Predmet

Daniela Potočnik

TJA

Anka Novak Ćehajić

TJA

Ana Ilić GUM

Aleša Dolinar

ŠPO

Rado Ogrin

ŠPO

Natalija Rajh

neobvezni izbirni predmet nemščina

Barbara Avsec

neobvezni izbirni predmet tehnika

Alja Šubic

neobvezni izbirni predmet računalništvo

Ajda Milavec neobvezni izbirni predmet šport

UČITELJI NA PREDMETNI STOPNJI

Razred

Razrednik

Nadomestni razrednik

6. a

Aleša Dolinar

Metka Rotar

6. b

Daniela Potočnik

Klavdija Stražar

6. c Barbara Avsec Tone Krajnc

7. a

Rado Ogrin

Ajda Milavec

7. b

Mihaela Bola

Irena Knific

8. a

Katja Rovan

Tadeja Klenar

8. b

Tanja Bovha Sovič

Alja Šubic

9. a

Smiljana Peklaj

Helena Fortuna Jenko

9. b

Anka Novak Ćehajić Natalija Rajh


Učitelj

Predmet

Tanja Bovha Sovič

SLO

Mihaela Bola

SLO, MMPZ

Maja Bračika Piščanc SLO

Katja Rovan

MAT

Alja Šubic

MAT, NIP, IP

Metka Rotar MAT

Anka Novak Čehajić

TJA

Daniela Potočnik

TJA

Helena Fortuna Jenko LUM, IP

Ines Mikulan

GUM, MPZ

Smiljana Peklaj

GEO

Tone Krajnc

ZGO, DKE

Tadeja Klenar FIZ, IP

Irena Knific

KEM, NAR, GOS

Klavdija Stražar

BIO, GOS, IP

Barbara Avsec TIT, IP, NIP

Rado Ogrin

ŠPO, IP

Uroš Rozman ŠPO
Aleša Dolinar ŠPO
Ajda Milavec NIP, IP

Natalija Rajh

NEM, IP, NIP

Nataša Mukaetova IP, NIP
Bernarda Močilnik IP

 

VZGOJITELJICA  OZ.  DRUGA UČITELJICA V RAZREDU

Katarina Sokač, Sonja Lokar.

 

UČITELJICA NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA ANGLEŠČINA V 1. RAZREDU IN OBVEZNEGA PREDMETA ANGLEŠČINA V 2. in 3. RAZREDU

Ana Ilić.

 

UČITELJICE V PODALJŠANEM BIVANJU

Maja Bračika Piščanc, Helena Fortuna Jenko, Tadeja Klenar, Karmen Knez, Sonja Lokar, Ajda Milavec, Bernarda Močilnik, Smiljana Peklaj, Natalija Rajh, Metka Rotar, Katarina Sokač, Mirjana Škrabec, Mirka Terbižan Batič, Danica Večerić.

 

UČITELJI V JUTRANJEM VARSTVU

Dušan Bohinc, Jana Brojan, Iris Kolenc Slabe, Tone Krajnc, Sonja Lokar, Anica Petrič, Mateja Rednak Gradišek, Katarina Sokač, Veronika Szilich.

 

UČITELJI ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ

Barbara Feguš, Irena Fifolt, Vesna Hlebec Štruc, Branka Jeretina Magister, Vesna Kotar, Klara Ogrizek, Špela Seifert, Mojca Šmid, Lea Vodička.

 

UČITELJICI V MODELU RaP - (PODROČJE GIBANJE IN ZDRAVJEZA DOBRO PSIHIČNO IN FIZIČNO POČUTJE, PREHRANA

Ajda Milavec, Klavdija Stražar.

 

E-NASLOVI UČITELJEV IN OSTALIH ZAPOSLENIH

Objavljamo e-naslove učiteljev in ostalih zaposlenih na OŠ Mirana Jarca. Naslovi so namenjeni za kratka obvestila in dogovore o govorilnih urah. Zaposleni se bodo potrudili, da vam bodo v času pouka med šolskim letom odgovorili v treh delovnih dneh.

 

Priimek

Ime

E-naslov

Arko

Nena

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Avsec

Barbara

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Bohinc

Dušan

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Bola Mihaela Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Bovha Sovič Tanja Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Bračika Piščanc Maja Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Brojan

Jana

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Černič Adrijana Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Dezire Lea Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Dolinar

Aleša

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Fortuna Jenko

Helena

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ilić Ana Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Klenar Tadeja Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Knez

Karmen

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Knific

Irena

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Kolenc-Slabe

Iris

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Krajnc

Tone

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Leben

Bojan

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Lenkič

Marjeta

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Lokar

Sonja

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Markelj Petek

Mateja

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Marolt Marta Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Mikulan Ines Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Milavec Ajda Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Močilnik

Bernarda

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Munda Mariija Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Novak Ćehajić

Anka

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ogrin

Rado

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ogrizek

Klara

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Peklaj

Smiljana

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Perovšek

Simona

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Petrič

Anica

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Pirnat Jernej Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Potočnik Daniela Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Rajh

Natalija

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Rednak Gradišek

Mateja

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Rotar

Metka

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Rovan Katja Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Rozman

Uroš

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Seifert Špela Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Sokač

Katarina

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Stražar Klavdija Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Szillich

Veronika

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Škrabec Mirjana Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Šubic Alja Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Terbižan Batič

Mirka

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Večerić

Danica

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Zupančič

Karmen

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Žgavec Barbara Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 


Marija

Munda

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 
(C)2010 - Osnovna šola Mirana Jarca Ljubljana - Kopiranje vsebine ali delov vsebine prepovedana - Prijava