OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA
Ipavčeva 1
1000 Ljubljana
tel. 01/280 61 00

 

Šolska knjižnica

Šolska knjižnica je sestavni del vzgojno-izobraževalnega dela na šoli. S knjižnično-informacijskimi znanji se na razne načine vključuje v pouk in ostale šolske dejavnosti. Glavni namen je vzgojiti samostojnega in aktivnega uporabnika vseh vrst knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov.

V knjižnici je okoli 10 tisoč enot knjižničnega gradiva.

Knjižno gradivo se izposoja za 14 dni, z možnostjo  podaljšanja, izjema je gradivo za obvezno domače branje in  razna tekmovanja. Učenec, ki ima gradivo s pretečenim rokom izposoje, si ne more izposoditi novega.

Načeloma si učenci lahko izposodijo 3 knjige, dobri in vedoželjni bralci, ki so redni obiskovalci, tudi več. Neknjižno gradivo, leksikoni, slovarji ipd. ter revije so na voljo v čitalnici.

Izgubljeno ali poškodovano knjigo učenec nadomesti z novo. Če ni več dobavljiva, prinese enakovredno zamenjavo ali poravna odškodnino na položnici.

Uporaba kartice je obvezna.

Povezava za iskanje gradiva v Cobissu (akronim naše šole je OSMJ): https://plus.cobiss.si/opac7/bib/search

 

 
(C)2010 - Osnovna šola Mirana Jarca Ljubljana - Kopiranje vsebine ali delov vsebine prepovedana - Prijava