OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA
Ipavčeva 1
1000 Ljubljana
tel. 01/280 61 00

 

Prijave in odjave


PRIJAVA ŠOLSKE PREHRANE


Starši oziroma zakoniti zastopniki svojega otroka prijavijo na šolske obroke pisno s prijavo učenca na šolsko prehrano. Naročnik se zavezuje, da bo z podpisom obrazca Prijava na šolsko prehrano redno in pravočasno poravnal vse stroške. V primeru neporavnanih obveznosti ima izvajalec pravico učencu ukiniti šolsko kosilo in popoldansko malico ter nastale neporavnane obveznosti primerno obravnavati. Starši oziroma zakoniti zastopniki se lahko v primeru težav s plačevanjem šolske prehrane obrnejo na šolsko svetovalno delavko in na vodstvo šole.


Učenci kosila prevzemajo s pomočjo kartice, ki je obvezna. Naročiti jo je potrebno z naročilnico za novo kartico. Cena nove kartice v primeru izgube ali uničenja je 5 evrov.


OBRAZEC ZA PRIJAVO NA ŠOLSKO PREHRANO

ZBIRNA POLOŽNICA ZA VEČ OTROK

NAROČILNICA ZA KARTICOODJAVA ŠOLSKE PREHRANE


Posamezen obrok šolske prehrane se lahko odjavi. Šolske obroke za učence, ki so odsotni od pouka zaradi sodelovanja na različnih športnih, kulturnih in drugih šolskih tekmovanj ter drugih srečanj, odjavi šola. Za začasne odjave in ponovne prijave zaradi bolezni oz. drugih odsotnosti imate tri možnosti:

  • - pošljite sporočilo na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ,
  • - odjavite preko spleta direktno v Lo.Polis,
  • - ali pokličete na telefonsko številko tajništva (28 06 100) do 8.30.


Prehrano je treba odjaviti do 8.30, da se odjava upošteva z naslednjim dnem. Enako velja za ponovno prijavo. V primeru, da prehrane ne odjavite, vam bodo tudi subvencionirani obroki zaračunani.


Trajne spremembe glede naročila prehrane med letom so možne, in sicer tako, da izpolnite naslednja dva obrazca:

OBRAZEC ZA PREKLIC PRIJAVE NA ŠOLSKO PREHRANO

OBRAZEC ZA PRIJAVO NA ŠOLSKO PREHRANO


Na obrazcu za preklic obkrožite, kateri obrok preklicujete, na obrazcu za prijavo pa obkrožite vse tiste obroke, na katere otrok ostaja prijavljen. Datum želene spremembe naj bo na obeh obrazcih enak (npr. preklic s 3. 4. 2020 in nova prijava s 3. 4. 2020). Sprememba bo upoštevana 2 delovna dneva po prejemu vaših želenih sprememb, saj potrebujemo čas za naročilo živil.

Izpolnjena in podpisana obrazca lahko pošljete po elektronski pošti na naslov  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , oddate (odda učenec) razredniku ali pa se jih prinese v svetovalno službo – pisarna socialne pedagoginje.

V primeru, da preklicujete vse obroke, na katere je otrok naročen in ne prijavljate otroka na noben obrok, izpolnite samo obrazec za preklic.

V primeru, da učenec s 1. septembrom ni bil naročen na noben obrok, pa ga želite sedaj na obrok(e) prijaviti, izpolnite samo obrazec za prijavo.


Malica in kosilo se plačujeta s položnico v roku, ki je določen na njej.


Za vse nadaljnje informacije, ki so povezane z organiziranjem šolske prehrane se obrnite na vodjo šolske prehrane, Klavdijo Stražar, preko elektronskega naslova Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 
(C)2010 - Osnovna šola Mirana Jarca Ljubljana - Kopiranje vsebine ali delov vsebine prepovedana - Prijava