OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA
Ipavčeva 1
1000 Ljubljana
tel. 01/280 61 00

 

VODA
Ponedeljek, 24 April 2023 21:22

Ob preteklem Svetovnem dnevu vode, ki smo ga praznovali 22. marca, smo pomislili tudi na vodo.

Z odpadki ne znamo najbolje, saj količina odpadkov narašča iz leta v leto. Zadnja leta je celo hitreje kot kdaj koli poprej. Ali nam gre pri vodi kaj bolje?

Zelo radi poudarjamo, da živimo na zelenem planetu. Neupravičeno. Živimo na močno prizadetem planetu, na katerem reke in jezera izginjajo. Opazujemo vedno daljša sušna in vroča obdobja. Viri zdrave pitne vode so redki, onesnažena voda pa povzroča številne bolezni. Hitre podnebne spremembe izredno slabo vplivajo na vodne razmere na našem žejnem planetu. (SURS 2023)

Statistični podatki govorijo, da vedno več in več pitne vode porabijo predelovalne in druge industrije, ki vodo uporabljajo med proizvodnim procesom za ustvarjanje vedno novih in novih izdelkov ter za hlajenje. Tudi kmetijstvo je vedno večji porabnik vode.

Na naši šoli o vodi govorimo in vsakodnevno opozarjamo na varčno ravnanje s pitno vodo iz naših pip. Na varčevanje nas opozarjajo piktogrami ob pipah, na straniščih, hodnikih, v kopalnicah, v kuhinji in v delavnici.

V 1. A razredu smo v marcu ves teden namenili vodi. Spoznavali smo lastnosti tekočin, ugotovili, da je veliko zabavneje pretakati kot presipati. Najbolj prijetne in tudi najbolj čustvene pa so naloge ob vedru vode. Voda je prima. Pika. Nismo se je naveličali prelivati in poslušati, še poskusili bi jo, če nam tega ne bi preprečil buden učiteljičin pogled.

Strinjamo se z odraslimi in modrejšimi, da je voda najpomembnejši element. Ne razumemo pa, zakaj z njo tako potratno in uničujoče ravnajo? Koliko vode bo ostalo za nas, modri odrasli?

1. A

K. Sokač

M. Rednak Gradišek

 

 
(C)2010 - Osnovna šola Mirana Jarca Ljubljana - Kopiranje vsebine ali delov vsebine prepovedana - Prijava