OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA
Ipavčeva 1
1000 Ljubljana
tel. 01/280 61 00

 

Svet staršev

 

V delo šole se starši vključujejo preko sveta staršev, ki ga sestavljajo starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih. Svet staršev je posvetovalni organ zavoda in daje mnenje o delu šole, ki ga potem zastopajo predstavniki staršev v svetu zavoda.

 

ČLANI SVETA STARŠEV

Razred

Predstavnik

1. a

Diana Ternav

1. b

Maša Prašnikar

2. a

David Bombač

2. b

Urša Leckenby

3. a
Ferid Avdić

3. b

Maruša Škrjanec Pušenjak

4. a

Blanka Mekinda Vidmar, predsednica

4. b

Miro Pandža Novak

5. a

Tina Trtnik

5. b

Anja Logonder

6. a

Vesna Vižintin Šporn

6. b

Zvezdana Eržen

6. c

Mojca Grgić Petrovič

7. a

Luka Vodopivec

7. b

Marko Šiška

8. a

Rosana Dimitrijević

8. b

David Pollak

9. a

/

9. b

Marjana Rihtar
9. c
Matevž Dolenc

 

ODBORI IN KOMISIJE, V KATERE SO VKLJUČENI PREDSTAVNIKI STARŠEV

 

- KOMISIJA ZA PRITOŽBE: Marjana Rihtar, Zvezdna Eržen

- ŠOLSKI SKLAD: David Pollak, Vesna Vižintin Šporn, Ana Farkaš, Aša Rogelj

 

 

Spodnji prispevki so namenjeni obveščanju o delovanju sveta staršev.

ZAPISNIKI SEJ SVETA STARŠEV 2023/2024

Zapisnik

Zapisnik 1. rednega sestanka sveta staršev za šolsko leto 2023/24

 

 

Zapisnik 2. rednega sestanka sveta staršev za šolsko leto 2023/24

Zapisnik dopisne seje - Potrditev učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2024/25


ZAPISNIKI SEJ SVETA STARŠEV 2022/2023

Zapisnik 1. rednega sestanka sveta staršev za šolsko leto 2022/23

Zapisnik 2. rednega sestanka sveta staršev za šolsko leto 2022/23

Zapisnik korespondenčne seje Sveta staršev OŠ Mirana Jarca, 15. 5. 2023 (priloge k zapisniku so na voljo v tajništvu šole)

 

 

ZAPISNIKI SEJ SVETA STARŠEV 2021/2022

Zapisnik 1. rednega sestanka sveta staršev za šolsko leto 2021/22

Zapisnik 2. sestanka sveta staršev za šolsko leto 2021/22

Zapsinik 3. sestanka sveta staršev za šolsko leto 2021/22

 

ZAPISNIKI SEJ SVETA STARŠEV 2020/2021

Zapisnik 1. rednega sestanka Sveta staršev za šolsko leto 2020/21

Zapisnik 2. rednega sestanka Sveta staršev za šolsko leto 2020/21

Zapisnik 3. rednega sestanka Sveta staršev za šolsko leto 2020/21

Zapisnik 4. rednega sestanka Sveta staršev za šolsko leto 2020/21

 

ZAPISNIKI SEJ SVETA STARŠEV 2019/2020

Zapisnik 1. rednega sestanka Sveta staršev, 26. 9. 2019

Zapisnik 2. sveta staršev v šolskem letu 2019/20

Zapisnik 3. rednega sestanka sveta staršev v šolskem letu 2019/20


ZAPISNIKI SEJ SVETA STARŠEV 2018/2019

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, 26. 9. 2018

Zapisnik 1. korespondenčne seje Sveta staršev, 1. 10. 2018 do 5. 10. 2018

Zapisnik 2. seje Sveta staršev, 20. 12. 2018

Zapisnik 3. seje Sveta staršev, 17. 1. 2019

Zapisnik 4. seje Sveta staršev, 6. 6. 2019

 

ZAPISNIKI SEJ SVETA STARŠEV 2017/2018

Zapisnik 1. sestanka Sveta staršev, 27. 9. 2017

Zapisnik 1. korespondenčne seje Sveta staršev, 17. 10. 2017 do 23. 10. 2017

Zapisnik 2. sestanka Sveta staršev, 18. 1. 2018

Zapisnik 3. sestanka Sveta staršev, 27. 2. 2018

Zapisnik 4. sestanka Sveta staršev, 31. 5. 2018

 

 

 

ŠOLSKI SKLAD

 

Predstavniki razredov naj svoje starše redno obveščajo, da lahko zaprosijo za subvencijo iz šolskega sklada za tabor, zimsko šolo v naravi - smučanje, poletno šolo v naravi – plavanje. Subvencija lahko znaša največ 42 eur.

Postopek

Starši napišejo vlogo (kratko navedejo socialni položaj). Podpisano vlogo lahko pošljejo na e-naslov šole ali e-naslov vodje svetovalne službe ( Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ) oziroma po navadni pošti na naslov šole. Odbor šolskega sklada glede na razpoložljivost denarnih sredstev vlogi ugodi ali pa tudi ne. O odločitvi dobijo starši povratno informacijo.

Predstavnike prosimo za pomoč pri iskanju donatorjev.

 

 

 

 

 

 


 


(C)2010 - Osnovna šola Mirana Jarca Ljubljana - Kopiranje vsebine ali delov vsebine prepovedana - Prijava