OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA
Ipavčeva 1
1000 Ljubljana
tel. 01/280 61 00

 

Obvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2024/25
Torek, 04 Junij 2024 00:00

Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

Pred vami je odločitev o izbirnih predmetih za šolsko leto 2024/25. Svetujemo vam, da dobro premislite in izberete predmet/-e, pri katerem bo učenec lahko glede na svoje interese uspešen.

Prijava na izbirne predmete bo potekala spletno, preko starševskega profila na portalu Lo.Polis. V primeru, da ste izgubili uporabniško ime in geslo vas prosimo, da to čimprej sporočite pomočnici ravnatelja na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. . Izbor bo možen od 24. 5. do 5. 6. 2024. Učenci bodo v juniju obveščeni o razvrstitvi, saj se bodo izvajali tisti predmeti, za katere bo oddanih dovolj prijav. Prav tako bomo pri razporeditvi upoštevali kadrovske zmožnosti v naslednjem šolskem letu. To pomeni, da bomo določene predmete lahko izvajali le za določeno število učencev.

Navodila za spletno prijavo


Obvezni izbirni predmeti

Izmed ponujenih izbirnih predmetov učenec izbere 2 uri pouka. Lahko se odločite tudi za tri ure, vendar morajo starši k temu podati pisno soglasje, ki ga predate razredniku. Izbrani izbirni predmet za učenca postane obvezni del pouka, enakovreden je vsem ostalim predmetom in se ocenjuje z ocenami od 1 do 5.

Izbirate lahko med dvema sklopoma predmetov: naravoslovno-tehniški in družboslovno-humanistični predmeti. Vsi ponujeni predmeti so enourni, razen tujih jezikov, ki se izvajajo dve uri tedensko.

Učenec, ki se odloči za dve uri, ima tako pri izbiri naslednje možnosti:

-           en tuji jezik ali

-           dva enourna predmeta.

Učenec, ki bo v soglasju s starši izbral tri ure, lahko izbere:

-           en tuji jezik in en enourni predmet ali

-           tri enourne predmete.

Pri izvajanju izbirnih predmetov smo omejeni z normativi, zato bomo izvajali samo tiste predmete, na katere se bo prijavilo dovolj učencev. Na junijskih razrednih urah bomo učence seznanili, katere predmete so vpisali. Takrat bodo lahko sporočili tudi želene spremembe. Konec šolskega leta bomo staršem po elektronski pošti poslali obvestilo o izbiri za naslednje šolsko leto. Jeseni bo prepis možen le, če z njim ne bodo ogroženi normativi za izvajanje predmeta.

Prosim, da natančno preberete opise ponujenih predmetov, dobro premislite in izberete tiste, pri katerih predvidevate, da boste sodelovali z največ zanimanja.

 

MOŽNOST OPROSTITVE SODELOVANJA PRI IZBIRNIH PREDEMTIH

Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo z javno veljavnim programom, so na predlog staršev lahko oproščeni sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenci so sodelovanja pri izbirnih predmetih lahko oproščeni v celoti ali le pri eni uri tedensko. Tudi v tem primeru izpolnite spletno prijavo, kjer v ustrezni rubriki označite število ur, ki jih boste uveljavili. Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto šoli posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu otroka v glasbeno šolo.

 

Katalogi izbirnih predmetov:

7. razred

8. razred

9. razred

 
(C)2010 - Osnovna šola Mirana Jarca Ljubljana - Kopiranje vsebine ali delov vsebine prepovedana - Prijava