OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA
Ipavčeva 1
1000 Ljubljana
tel. 01/280 61 00

 

Razširjeni program RAP v šolskem letu 2024/25
Sreda, 05 Junij 2024 00:00

Spoštovani starši!

Z naslednjim šolskim letom je naša šola ena od 144 šol v Sloveniji, ki v celoti prehaja na izvajanje koncepta razširjenega programa (RAP) v osnovni šoli. Do vključno letošnjega šolskega leta smo razširjen program izvajali s področja gibanja in zdravja za dobro telesno in duševno počutje. Koncept razširjenega programa predvideva izvajanje dodatnih dejavnosti, ki dopolnjujejo obvezni program in kar se da enakovredno prinašajo vsebine s področja gibanja in zdravja za dobro telesno in duševno počutje, učenja učenja ter kulture in državljanske vzgoje.

V sklopu RAP-a bomo na šoli izvajali različne vsebine, ki bodo nadomestile trenutne ure dopolnilnega in dodatnega pouka, neobveznih izbirnih predmetov, interesnih dejavnosti, jutranjega varstva, podaljšanega bivanja …

Za nas pa je v tem trenutku zelo pomembno, da v Lo.Polisu (zavihek prijave na predmete in dejavnosti; RAP - razširjeni program) za svojega otroka izberete, kdaj bo zjutraj prihajal v šolo in kdaj bo šel iz šole, saj bomo le tako lahko ustrezno načrtovali in organizirali naslednje šolsko leto. Prijavnice prosim izpolnite do 16. 6. 2024.

Navodila za prijavo

 
(C)2010 - Osnovna šola Mirana Jarca Ljubljana - Kopiranje vsebine ali delov vsebine prepovedana - Prijava