OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA
Ipavčeva 1
1000 Ljubljana
tel. 01/280 61 00

 

Podjetnost
Podjetnost

Na šoli kot prostovoljka vodim krožek Podjetnost, ki spodbuja sodelovanje, inovativnost, ustvarjalnost, domišljijo, razvoj kritičnega mišljenja ter izgradnjo višjih moralnih vrednot pri otrocih. Gre za povezovanje že osvojenih snovi različnih predmetov med sabo in spoznavanje novih veščin, ki jih spoznamo preko sodelovanja z lokalnim okoljem (starši, podjetja, društva, Socialna akademija, druge OŠ, vrtci, ambasade ...)

 

Sodelovanje dolgoročno prispeva k spodbujanju mladih generacij k boljši kvaliteti življenja. Otroke lahko na igriv način učimo in naučimo soodvisnosti ljudi, okolja in narave. Naš cilj za šolsko leto 2019/20 je iskanje idej, kako lahko šola deluje enako ali celo bolje brez nakupa novih plastičnih izdelkov (za enkratno uporabo). Si upamo biti v šolskem letu 2020/21 brez plastike na OŠ?

 

K sodelovanju smo povabila tudi ves učiteljski zbor, tako lahko vsak učitelj pri pouku sodeluje s krožkom, ker vem, da so otroci popoldan preobremenjeni za dodatne krožke. Več učiteljev je sodelovanje že potrdilo, tako da res pripravljamo veliko lepega za vse naše otroke v sodelovanju z učenci dveh OŠ iz Slovenije (OŠ Dravograd in OŠ Podgorje) in ene iz tujine. Vsi učenci bodo sodelovali preko pisanja pisem in elektronskih sporočil, videoklicev in osebno na taboru, ki bo organiziran na naši šoli in na Koroškem.

 

Seveda je ključna podpora staršev! Ne pomaga, da otroci samo slišijo v šoli, da plastika uničuje planet. Ne pomaga, če plastiko izključijo zgolj v šolskem prostoru. Zelo pomembno je, da se tudi doma trudimo in izključimo plastiko iz domačega gospodinjstva. Če vi ne podpirate novih idej, vas bo otrok težko prepričal, da kupite lonček iz drugih biorazgradljivih materialov (npr. pšenice) in ne klasične plastike.

 

Nekateri ste videli na delovni soboti aprila 2019, da obstajajo plastenke in izdelki za enkratno uporabo (kozarci, jedilni pribor in krožniki), ki sodijo v koš za bio odpadke. Pa jih prepoznamo? Jih drugi v našem lokalnem okolju prepoznajo? Tega izziva se bomo lotili ...

 

Skupaj z otroki in učitelji OŠ Dravograd in OŠ Podgorje bomo v sodelovanju z lokalnim okoljem ustvarili učno pot na šolskem zeliščnem vrtu.

 

Vso šolsko leto 2019/20 pa bomo iskali nove rešitve in se učili sodelovanja, povezovanja, kreativnosti, samozavestnega nastopanja, finančne pismenosti, ...

 

mag. Maja Kovše, mentorica krožka otroška podjetnost na OŠ Mirana Jarca

 

Podjetnost 2019/20

Podjetnost 2018/19

 


(C)2010 - Osnovna šola Mirana Jarca Ljubljana - Kopiranje vsebine ali delov vsebine prepovedana - Prijava